Ceník

Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou

Konzultace a vyšetření na vlastní žádost 1000,-
Zdravotní způsobilost k získání zbrojního průkazu 800,-
Zdravotní způsobilost k výkonu zaměstnání 700,-
Zdravotní způsobilost k získání řidičského průkazu 600,-
Předoperační vyšetření před zákroky nehrazenými zdravotní pojišťovnou
( bez laboratoře a EKG )
700,-
Lékařské vyšetření pro návrhy samoplátců lázeňské péče
( bez laboratoře a EKG )
700,-
Zdravotní způsobilost sportovců s EKG 700,-
Zdravotní způsobilost sportovců bez EKG 600,-
Ověření zdravotní způsobilosti držitele řidičského průkazu 350,-
Lékařská zpráva o zdravotním stavu vystavená dle zdravotní dokumentace k jiným než léčebným účelům (bodové ohodnocení bolestného, komerční životní pojištění…) 300,-
Výpis ze zdravotní dokumentace bez vyšetření  250,-
 Potvrzení o zdravotním stavu dle zdravotní dokumentace  250,-
 Potravinářský / zdravotní průkaz  250,-
 Vystavení náhradního hlášení (ztráta Průkazu Pracovní neschopnosti)  200,-
 EKG vyšetření a interpretace (samoplátci)  300,-
 TOKS (stolice na okultní krvácení) na žádost pacienta, mimo časové rozmezí preventivních prohlídek hrazených zdravotní pojišťovnou  200,-
 Zdravotní způsobilost ke studiu  100,-
 Vyjádření lékaře na příslušném tiskopise před umístěním do USP (ústav sociální péče, domov pro seniory, domov s pečovatelskou službou…)  100,-
 Odběr krve a zajištění laboratorního vyšetření na žádost pacienta (+ poplatek za laboratorní vyšetření dle sazebníku laboratoře)  200,-
 Aplikace očkovací látky nehrazené ze zdravotního pojištění  150,-
 Vystavení očkovacího průkazu  100,-
 Příplatek za expresní vyhotovení lékařské zprávy pro administrativní účely (zprávy pro úřady sociálního zabezpečení, soudy, pojišťovny, lázně apod.)  na počkání 300,-
do druhého dne 200,-
do 3 dnů 100,-