Individuální programy

Základní program

Jde o jednorázové komplexní vyšetření zdravotního stavu, které přesahuje rámec náplně preventivních prohlídek u všeobecného praktického lékaře. Program je zaměřen na včasnou detekci některých civilizačních a nádorových onemocnění. Výsledkem a cílem tohoto vyšetření je získání aktuální informace o Vašem zdravotním stavu a také doporučení, jak upravit životní styl. Pokud výsledky vyšetření odhalí postižení zdravotního stavu, budou doporučena další speciálně zaměřená odborná vyšetření.

 

Základní preventivní program zahrnuje:

 • Komplexní vyšetření lékařem
  • podrobné posouzení anamnézy se zaměřením na rizika pro Vás vyplývající
  • zhodnocení subjektivních obtíží
  • celkové objektivní vyšetření včetně vyšetření:
   • krevního tlaku, pulzu, dechové frekvence, stanovení BMI (body mass index) a obvodu pasu
   • vyšetření zraku a sluchu
   • preventivní onkologické vyšetření
  • stanovení rizikového kardio-cerebro-vaskulárního profilu
  • interpretace a souhrnné zhodnocení všech výsledků, doporučení pro případná další vyšetřování
  • doporučení úpravy životního stylu a zdravotního sledování v následujících letech
  • vyhotovení závěrečné zprávy
 • Laboratorní vyšetření
  • laboratorní krevní testy – jater a žlučových cest, ledvin, štítné žlázy (TSH), hladinu krevního cukru,  cholesterolu a dalších  krevních tuků, stanovení  krevního obrazu a sedimentace krve, kyseliny  močové, biochemické a mikroskopické vyšetření moči
 • EKG – elektrokardiografické vyšetření srdce
 • Screeningová onkologická vyšetření:
  • vyšetření krve ve stolici v rámci screeningu kolorektálního karcinou
  • vyšetření PSA (prostatický antigen) v rámci screeningu karcinomu prostaty

Uvedená vyšetření je nutné chápat jako nadstandardní vyšetření, která jsou prováděna mimo pravidelné preventivní prohlídky a nejsou hrazena ze zdravotního pojištění.

Cena programu: 3450,- Kč

Program zaměřený na změnu stravovacích a pohybových návyků, výživové poradenství

Vstupní konzultace

Obsah:

 • podrobný rozbor zdravotní anamnezy
 • základní obezitologická anamneza
 • rozbor příčin vedoucích k obezitě
 • kompletní interní vyšetření včetně stanovení BMI, změření obvodu pasu, stanovení typu a stupně obezity
 • podrobný rozbor a následná úprava jídelníčku
 • edukace pohybové aktivity
 • v indikovaných případech laboratorní vyšetření pro vyloučení hormonální poruchy ( hrazeno zvlášť)

trvání konzultace : 90 minut

Kontrolní vyšetření I. – za 8 týdnů od úvodního vyšetření

obsah:

 • interní vyšetření – stanovení BMI, změření obvodu pasu
 • podrobný rozbor stravovacích návyků a jídelníčku
 • rozbor pohybové aktivity
 • motivační pohovor

trvání vyšetření: 60 minut

Kontrolní vyšetření II. – za 8 týdnů od kontrolního vyšetření I.

obsah:

 • rozbor stravovacích návyků a jídelníčku
 • rozbor pohybové aktivity
 • posílení motivace

trvání konzultace: 30 minut

 

Cena programu : 3450,-Kč

Každá další konzultace: 500,-Kč za 30 minut

Program zaměřený na odvykání závislosti na kouření tabáku 

Charakteristika kurzu:

obsah:

 • Motivační pohovor
 • Zdravotní přínosy zanechání kouření
 • Možnosti terapie:
 • Psychobehaviorální motivace
 • Farmakoterapie
  • náhradní terapie nikotinem
  • bupronium
  • vareniklin
  • elektronická cigareta

trvání konzultace: 90 minut

Cena programu: 1500,-Kč

Každá další konzultace: 500,-Kč za 30 minut

Jednorázový kurz první pomoci pro jednotlivce a malé skupiny

Charakteristika kurzu:

obsah:

 • stručné seznámení s právní problematikou upravující poskytování první pomoci
 • bezpečnost při poskytování první pomoci
 • komunikace se záchrannou službou na tísňové lince
 • základy první pomoci v případech bezprostředního ohrožení života (bezvědomí, zástava oběhu, zástava dýchání, resuscitace, tepenné krvácení, úraz elektrickým proudem, otravy, tonutí.)

délka kurzu: 90 minut

cena kurzu1500,-Kč