O nás

MUDr.Martin Zeman

kontakt: e-mail: lekar@doktorvpraze.cz

mudr_martin_zeman

MUDr. Martin Zeman je majitel, výkonný ředitel a odborný garant společnosti ProServices  s.r.o. MUDr. Martin Zeman je zkušeným odborníkem v oboru vnitřního lékařství, všeobecného praktického a pracovního lékařství. Má dlouholeté zkušenosti ze svého působení na interním oddělení Nemocnice Počátky a také z kardiochirurgických klinik Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Nemocnice Na Homolce, kde pracoval jako anesteziolog-intenzivista a spolupracoval s interními a kardiologickými klinikami na obou pracovištích.

 Odborné vzdělání a kvalifikace:

 • 2017: Diplom celoživotního vzdělávání lékařů
 • 2013: získání akreditace Ministerstva zdravotnictví pro postgraduální vzdělávání lékařů pro obor všeobecné praktické lékařství
 • 2012: Diplom celoživotního vzdělávání lékařů
 • 2011: absolvování kurzu “Základy pracovního lékařství” – zakončený zkouškou
 • 2008: Diplom celoživotního vzdělávání lékařů
 • 2006: Odborná a specializovaná způsobilost pro obory:
  • Všeobecné praktické lékařství pro dospělé
  • Vnitřní lékařství
  • Anesteziologie a resuscitace
 • 2006: licence pro obor Všeobecné praktické lékařství pro dospělé
 • 2006: licence pro obor Vnitřní lékařství
 • 2004: licence pro obor Anesteziologie a resuscitace
 • 2002: atestace I. stupně z Anesteziologie a resuscitace
 • 1997: atestace I.stupně z Vnitřního lékařství
 • 1994: promoce na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

 

Odborné praxe, zaměstnání:

 • 2009 – dosud: Provozovatel nestátního zdravotnického zařízení ProServices s.r.o v Praze 4
  • pozice: majitel, výkonný ředitel a odborný garant společnosti
 • 2005 – dosud: Všeobecný praktický lékař
 • 2005-2008:     Nestátní zdravotnické zařízení v Praze
  • pozice: všeobecný praktický lékař, ředitel společnosti
 • 2005-2008: Interní oddělení Nemocnice na Homolce a Program H Plus
  • pozice: internista, externí spolupracovník
 • 2003-2005:
  • Kardiochirurgické oddělení Nemocnice Na Homolce
   • pozice: intenzivista / anesteziolog
  • Interní oddělení Nemocnice Na Homolce
   • pozice: lékař interního oddělení
 • 1998 – 2002: spolupráce se společností Ambulance Meditrans při zajištování transportů speciálními leteckými prostředky a sanitními vozy za podmínek neodkladné péče  po celém světě
 • 1997 – 2002:
  • Kardiochirurgická klinika FNKV Praha
   • pozice: intenzivista / anesteziolog
  • Interní klinika FNKV Praha
   • pozice: lékař interního oddělení
 • 1994 – 1997: Interní oddělení Nemocnice Počátky
  • pozice: lékař interního oddělení

Odborné stáže:

 • 2003: Itálie-Bergamo
 • 2003: USA-San Diego
 • 2002: Belgie-Middelheim

Členství v odborných a vědeckých organizacích:

 • ČLS JEP
 • Společnost všeobecného lékařství
 • Česká internistická společnost
 • Společnost psychosomatické medicíny