Pracovně lékařské služby

Pracovně lékařské služby dle platné legislativy

Pokrýváme všechny oblasti vyžadované legislativou:

 • hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví
 • provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu
 • vypracování individuálních a konkrétních návrhů rozsahu pracovně lékařských služeb pro jednotlivé společnosti
 • pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce
 • odborná poradenská činnost pro zaměstnance a zaměstnavatele zaměřená na ochranu zdraví při práci, ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi související s prací
 • školení v poskytování první pomoci a organizace zajištění první pomoci na pracovišti

Naše speciální programy pracovně lékařské péče

V rámci programů pracovně lékařské práce nabízíme buď programy na míru dle požadavku zákazníka nebo 2 standardní:

Programy pracovně lékařské péče:

Zahrnuje                                 

základní

rozšířený

pracovně lékařské služby dle platné legislativy x X
možnost zaregistrování se u všeobecného praktického lékaře společnosti x X
možnost akutního ošetření v případě nedostupnosti svého registrujícího všeobecného praktického lékaře x X
zajištění dopravně psychologického vyšetření pro profesionální řidiče 0 X
Sleva na očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě,hepatitidě A,B 0 10%
Sleva na potravinové doplňky-suplementace vitamínů,minerálů a stopových prvků 0 10%
Individuální programy-výběr dle vlastní preference 0 X

 

Paušální měsíční poplatek za poskytované služby se odvíjí od celkového počtu zaměstnanců a jejich zařazení dle kategorizace prací.

Individuální zdravotní programy

Programy zahrnují: 

 1. komplexní preventivní program se zaměřením na nejčastěji se vyskytující civilizační onemocnění – onemocnění srdce, cév a ledvin, vysoký krevní tlak, cukrovku, osteoporozu a některá nádorová onemocnění
 2. komplexní program zaměřený na změnu stravovacích návyků a pohybových aktivit, výživové poradenství
 3. komplexní program zaměřený na odvykání kouření
 4. kurz první pomoci pro jednotlivce

Vybraná právní úprava k pracovně lékařské službě

 • Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č.145/1988 Sb., o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č.161 MOP)
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
 • Zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb. v platném znění
 • Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví v platném znění
 • Nařízení vlády 361/2007 Sb: podmínky ochrany zdraví při práci
 • Vyhláška č.79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,(vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

Vybrané reference v oblasti pracovně lékařské péče

Hanyš Jeřábnické práce s.r.o. www.hanys.cz
Wavex s.r.o. www.wavex.cz
Gepard Finance a.s. www.gpf.cz
Bosta Holding a.s. www.stavebniny‐bosta.cz
Taylor s.r.o. www.taylor‐ucetnictvi.com
4 Majetková, a.s. www.4-majetkova.cz
Autoservis Na Strži, s.r.o. www.autostrz.cz
Cramo s.r.o. www.cramo.cz
KWPs.r.o. www.kwp.cz
HIPP Czech s.r.o. www.hipp.cz
4 Season’s Limousines s.r.o. www.4sls.cz
Austrian Chauffeur Limousines s.r.o. www.acl.cz
Brumar s.r.o. www.brumar.cz