Individuální programy

Základní program

Jde o jednorázové komplexní vyšetření zdravotního stavu, které přesahuje rámec náplně preventivních prohlídek u všeobecného praktického lékaře. Program je zaměřen na včasnou detekci některých civilizačních a nádorových onemocnění. Výsledkem a cílem tohoto vyšetření je získání aktuální informace o Vašem zdravotním stavu a také doporučení, jak upravit životní styl. Pokud výsledky vyšetření odhalí postižení zdravotního stavu, budou doporučena další speciálně zaměřená odborná vyšetření.

 

Základní preventivní program zahrnuje:

 • Komplexní vyšetření lékařem
  • podrobné posouzení anamnézy se zaměřením na rizika pro Vás vyplývající
  • zhodnocení subjektivních obtíží
  • celkové objektivní vyšetření včetně vyšetření:
   • krevního tlaku, pulzu, dechové frekvence, stanovení BMI (body mass index) a obvodu pasu
   • vyšetření zraku a sluchu
   • preventivní onkologické vyšetření
  • stanovení rizikového kardio-cerebro-vaskulárního profilu
  • interpretace a souhrnné zhodnocení všech výsledků, doporučení pro případná další vyšetřování
  • doporučení úpravy životního stylu a zdravotního sledování v následujících letech
  • vyhotovení závěrečné zprávy
 • Laboratorní vyšetření
  • laboratorní krevní testy – jater a žlučových cest, ledvin, štítné žlázy (TSH), hladinu krevního cukru,  cholesterolu a dalších  krevních tuků, stanovení  krevního obrazu a sedimentace krve, kyseliny  močové, biochemické a mikroskopické vyšetření moči
 • EKG – elektrokardiografické vyšetření srdce
 • Screeningová onkologická vyšetření:
  • vyšetření krve ve stolici v rámci screeningu kolorektálního karcinou
  • vyšetření PSA (prostatický antigen) v rámci screeningu karcinomu prostaty

Uvedená vyšetření je nutné chápat jako nadstandardní vyšetření, která jsou prováděna mimo pravidelné preventivní prohlídky a nejsou hrazena ze zdravotního pojištění.

Cena programu: 3450,- Kč